PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters beheert de materiële zaken en goederen van de kerk.
Dit betreft het kerkgebouw, de pastorie, het verenigingsgebouw de Bining, het catechisatiegebouw, de begraafplaats en de bijbehorende terreinen.
Daarnaast beheert het college van kerkrentmeesters de financiën en zorgt voor de betaling van de rekeningen.
Om dit alles mogelijk te maken organiseert het college elk jaar de actie kerkbalans.
In het college zijn de taken zo verdeeld dat deze goed uitgevoerd kunnen worden. Ook wordt binnen het college een ledenadministratie gevoerd.
In de volgende pagina’s wordt de uitvoering van taken nader omschreven, tw.:
• Begraafplaats.
• Financiën.
• Kerkbalans.
• Ledenadministratie.

De taakverdeling binnen de ambtsgroep is als volgt:

•Joh. van der Wal, voorzitter
• F. Veenstra, secretaris
• ?  penningmeester
• A.van der Wal, organisatie onderhoud, kerktaxi en kosters
• Sj.Hoekstra, bevoorrading en sleutelbeheer
 


Beheerder van de begraafplaats:
H. van Akker. J.A. Fokkemastraat 39, 9257 WL Noardburgum. Tel. 0511-474386.

Financiële administratie begraafplaats
J A Fokkemastraat 39
9257 WL Noardburgum
Banknummer:  NL56RABO0349804036
Tel. 0511-474386
 

Ledenadministratie:
T.Hoekstra-van der Zee. Veldmansweg 6, 9257 VS Noardburgum. Tel. 0511-476335.

Boekhouding:
 

Begraafplaats.
De begraafplaats is eigendom van de protestantse gemeente Noardburgum en is gelegen achter het kerkgebouw.
De begraafplaats biedt plaats aan alle inwoners van Noardburgum, ongeacht hun gezindte.

In het grafregister zijn ongeveer 820 graven uitgegeven.
Daarnaast is een urnenmuur aanwezig voor 24 ruimten.
Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het begraven van genoemde inwoners.

Het recht op een graf kan worden verkregen via de beheerder of via de administratie, zo ook de kosten die hier aan verbonden zijn.
De graven worden uitgegeven voor een periode van 10 of 20 jaar. U kunt samen met de beheerder van de begraafplaats een plek uitzoeken.

Het gebruik van de kerk en overige ruimten voor een rouwdienst kan geregeld worden met de beheerder.                                                 

               
  in rekening te brengen:
Geldig voor de jaren: 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Grafdelverstarief 350 450 500 550 600 650 700
Kosten grafdelven grafkelder 600 650 700 750 800 850 900
Grafdelven kindergraf of urngraf 150 200 250 275 300 325 350
Plaatsen urn in urnenmuur                                              50 75 100 100 100 125 125
Afgifte grafbewijs met beperkte zerk en beplanting inclusief 20 jaar onderhoud en verzekering vandalisme. Geld ook voor asbus. 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
Afgifte grafbewijs met grafzerk of kelder en beplanting.inclusief 20 jaar onderhoud en verzekering vandalisme. Geld ook voor asbus. 1100 1225 1350 1475 1600 1725 1850
Afgifte bewijs plaatsen asbus in urnenmuur inclusief 20 jaar onderhoud. 550 580 610 640 670 700 730
Gelijk als 5, exclusief voorplaat voor 10 jaar 275 275 325 350 350 400 450
Overdracht grafbewijs 40 40 45 50 50 50 50
Verstrooiing van as 75 75 100 100 100 125 125
Rechten(per graf) algemeen onderhoud, incl. verzekering vandalisme        
Jaarlijks onderhoudsrecht 20 25 30 35 40 45 nvt
Rechten 5 jaar vooruit betaald. (tijdelijk mogelijk t/m 2023)   125 150 175 nvt nvt nvt
direct van jaarbetalen naar 10 jaar; tijdelijk korting:   -25 -25 nvt nvt nvt nvt
Rechten 10 jaar vooruit betaald. 220 275 300 350 375 400 425
direct van jaarbetalen naar 20 jaar; tijdelijk korting:   -40 -20 nvt nvt nvt nvt
Rechten 20 jaar vooruit betaald. 480 550 600 700 750 800 850
Rechten bijzonder onderhoud, w.o. jaarlijkse schoonmaak snoeien beplanting en aanharken voor 20 jaar. 1000 1000 1200 1300 1400 1500 1600
Plaatsingsrechten.              
Graftekens: aankoopsom van het grafmonument 9% 9% 10% 10% 11% 12% 12%
Grafkelders: aankoopsom van het grafmonument 14% 14% 15% 15% 16% 17% 17%
Bij bijzondere monumenten of tekens waar geen prijs voor is, geldt plaatsingsrecht 150 150 200 200 250 250 250
Tarieven voor uitvaartdiensten en andere bijzondere diensten zoals trouwen        
Pastorale hulp (kerkleden gratis) 250 250 300 300 350 350 400
Organist 55 55 60 60 65 65 70
Koster 55 55 60 60 65 65 70
Klokluiden 25 25 30 30 35 35 40
Kosten gebruik beamer: bediening door Beamteam 60 60 130 130 140 140 150
Huur kerk (kerkleden 50%) 250 250 275 300 350 350 375
Huur gebouw (kerkleden 50%) 125 125 135 150 150 175 200
Huur catechisatiegebouw incl keuken gebruik 90 90 100 110 110 120 120
Huur bijzondere gevallen (besluit van  college) inclusief koster verg.koster is in overleg, maar minimaal vermeld bedrag.   550 600 600 650 650 700
opmerking bij kerkleden 50% ; geld alleen voor leden die financieel bijdragen aan de kerk.  
Vastgesteld vergadering kerkrentmeesters op 13-11-2019; m.i.v. 1-1-2020 tot 31-12-2021 

                                                    
                                                 
                         


   

Financiën en Kerkbalans.

De inkomsten van de protestantse gemeente komen voor het overgrote deel uit de vrijwillige bijdragen. Daarnaast uit collecten bij de zondagse eredienst, individuele giften en een minimaal bedrag uit verhuur van landerijen en gebouwen.
In de gemeente wordt jaarlijks in januari de zogenaamde “Kerkbalans” georganiseerd.
Alle belijdende -, doopleden en blijkgevers van verbondenheid van 21 jaar en ouder worden door middel van kerkbalans gevraagd hun jaarlijkse bijdrage toe te zeggen, zodat de kerkrentmeesters hun uitgavenpatroon mede hierop kunnen baseren.
De financiële administratie is opgesplitst in een dagelijks beheer en een boekhoudkundige verwerking.
De penningmeester verzorgt de dagelijkse handelingen zoals betalingen e.a.
De boekhouder verwerkt de boekstukken, stelt de jaarrekening samen, maakt de begroting en de meerjarenraming. 

Ledenadministratie.
De gegevens van iedereen die is ingeschreven  bij de PKN gemeente Noardburgum, de belijdende leden, de doopleden en de blijkgevers van verbondenheid zijn opgeslagen in de landelijke databank SILA genaamd (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) in Utrecht.
De ledenadministratie in Noarburgum heeft via het LRP (Leden Administratie Programma) inzage en kan er voor zorgen dat de gegevens van elk gemeentelid kloppen en actueel zijn. Eventuele mutaties kunnen dagelijks worden doorgegeven en bijgewerkt.
Ook uit dit bestand wordt de jaarlijkse kerkbalans georganiseerd, mede door toedoen van de ledenadministratrice.

 

 

  
 

terug
 
 
Contact

meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.