PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
Kerk-in-actie commissie Kerk-in-actie commissie

De Kerk-in-Actie commissie van de Protestantse Kerk Noardburgum  onderkent de Bijbelse boodschap van gerechtigheid en verzoening.

De gemeente heeft de roeping om ook missionair in deze wereld te staan, waarbij mensen worden uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over het evangelie. Zo kan het evangelie de weg wijzen naar bevrijding en verandering. Deze weg kan mensen vrede, gerechtigheid en toekomst geven. De kernwoorden “Geloven – Helpen – Bouwen”  staan daarbij centraal. Het missionaire werk in Nederland en specifiek binnen de gemeente valt zowel onder het takenpakket van de Kerk in Actie commissie als onder die van het College van Diakenen.
 

Zending en evangelisatie

Het missionaire werk in het buitenland (zending en evangelisatie) behoort eveneens bij de Kerk-in-Actie commissie. Als christenen kunnen we elkaar wereldwijd inspireren en versterken. Onderlinge verbondenheid en samenwerking van geloofs-gemeenschappen zijn belangrijk. Deze taak is binnen de commissie toegespitst op het Werelddiaconaat, waarbij de commissie ondersteund wordt door de landelijke Kerk-in-Actie organisatie. Partnerkerken en lokale organisaties op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en landbouw worden financieel gesteund, met name in die gebieden waar geloofsgemeenschappen kwetsbaar zijn door geweld, onrecht en armoede.

De Kerk-in-Actie Commissie heeft als takenpakket onder andere:
• Verspreiding van het tijdschrift ‘Elisabet’.
• Verkoop van zendingskalenders, scheurkalenders en dagboekjes.
• Verzorgen van een bijzondere eredienst.
• Verzamelen van ansichtkaarten, postzegels en mobiele telefoons.
• Organiseren van het 40-dagen-project (i.s.m. lokale partnerkerken).
• Organiseren van de Adventsschrijfactie (i.s.m. Amnesty International).
• Collectes voor het Werelddiakonaat en vastgestelde collectes voor Kerk-in-Actie (landelijk).

De Kerk-in-Actie Commissie bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter
Dhr. H.R. Schievink

Secretaris
Mw. H. Veenstra _Rinsma


Penningmeester
Baukje van der Meer

Algemene leden
Herre Montsma en  Hendrik van der Veen

Vertegenwoordiger, vanuit Kerkenraad

 

terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 20-10-2019 om 09:30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 27-10-2019 om 09:30 uur
meer details

Redactie kerkblad
datum en tijdstip 30-10-2019 om
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 03-11-2019 om 09:30 uur
meer details

 
Foto's startweekend
 

Foto's van het startweekend vindt u bij het menu bij jeugd- en jongerenwerk. 

 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.