PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 

zondag 28 november 2021 om 09:30 uur

Eredienst 1e Advent en Heilig Avondmaal
Voorganger(s): Ds. W. Feenstra uit Twijzelerheide onze eigen predikant
Organist: Rudolf Westra

NBG28december2021eersteadvent

ORDE van DIENST
voor de eerste zondag van advent
28 november 2021 om 9.30 uur

Protestantse gemeente Noardburgum

Dienst van Schrift en Tafel


voorganger: ds. Wybe Feenstra
organist: Rudolf WestraVOORBEREIDING

Orgelspel

Zingen voor de dienst: Lied 826 (alle 3 coupletten)

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 85: 3  (staande)

Bemoediging
voorg.       Onze hulp is in de naam van de Heer
gemeente  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
voorg.       Die trouw houdt tot in eeuwigheid
gemeente  EN NOOIT LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Groet
voorg.        Genade en vrede is met u/jullie
                  van God, onze Vader,
                  van Jezus Christus, onze Heer,
                  in de gemeenschap van de Heilige Geest
gemeente:  AMEN

Zingen:  Psalm 85: 4  
(gemeente gaat zitten)

Kyrië-gebed
(in adventstijd is er geen glorialied)


DE SCHRIFT

Gezongen gebed van de zondag: Lied 317: 1 en 2

Schriftlezing: Jesaja 11: 1 t/m 10

Zingen: Lied 466: 3 en 7

Evangelielezing: Mattheüs 1: 1 t/m 6a

Zingen: Lied 473: 1 en 3

Overdenking

Zingen:  Lied 772
(eventueel Lied 772: 1 en 2 gezongen; de tekst van 3 en 4 voorgelezen)

 
DE TAFEL

Gebeden

Uitnodigingswoorden

Avondmaalslied: Lied 975: 3 en 4

Tafelgebed

Instellingswoorden (brood)

Instellingswoorden (beker)

Zingen: Lied 381: 6

(eventueel mededelingen / adventsproject)

Slotlied: Lied 451: 2 en 4

Zending en zegen 

terug
 

Eredienst via de kerkomroep
datum en tijdstip 16-01-2022 om 09:30 uur
meer details

 
Foto's startweekend
 

Foto's van het startweekend vindt u bij het menu bij jeugd- en jongerenwerk. 

 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.