PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 

zondag 21 november 2021 om 09:30 uur

Herinneringszondag 21 november 2021
Voorganger(s): Pastor: O. Dijkstra, Oenstjerk
Organist: Jaap Smid

           
Dag gemeenteleden.
Zondag 21 november is het eeuwigheidszondag, in deze gedachtenisviering wordt het kerkelijk jaar afgesloten. Dan gedenken we hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Bij de opgave doet blijken dat de kerk vol is door aanwezigheid van betrokkenen.
Dit houdt in dat er weinig plaats overblijft voor gemeenteleden.
Een verzoek aan gemeenteleden is om deze dienst (zo mogelijk)online te volgen, en vragen uw begrip.
De Bernetsjerke viert hun dienst, deze zondag, in eigen ruimte. (in overleg met de leiding).
Namens de kerkenraad;

Voorzitter: Henk de Vries
Scriba: Ellie van Akker

Zondag 21 november 2021, PKN Noardburgum, 9:30 uur
Gedachtenisdienst
Voorganger: Oane Dijkstra
Organist:

 

Afkondiging en toelichting collecte:
Zingen lied: Wie in de schaduw Gods mag wonen                           NL 91a: 1, 2, 3

Moment van inkeer

Bemoediging/groet

Kyriëgebed

Kinderen nei de bernetsjerke

Zingen lied: Goddank, wij overdenken                                   NL 910: 2, 3

Lezen: Toon Tellegen: de krekel en de mier
Zingen: lied: “Dierbare herinneringen” Op de melodie van “Wat de toekomst brengen moge”
Dierbare herinneringen
dragen wij diep in ons mee.
Als een glinst’rend spoor van water
dat zijn weg zoekt naar de zee.
‘t Spoor van hen die ons ontvielen
zal in harten verdergaan.
Zolang wij hun namen noemen
blijven zij in ons bestaan.
Langs de oevers van het leven
deelden wij ons lief en leed.
Veel te veel om op te noemen
wat zij zei en wat hij deed.
Dankbaar voor hetgeen zij waren
laten wij hen los, voorgoed.
In geloof dat aan de einder
hemels licht hen heeft begroet.

Bijbellezing 1
Exodus 3,1-6
Bijbellezing 2
Marcus 12, 18-27

Lied: Breng ons de pijn te boven                                           (mel. NL 713)
1. Breng ons de pijn te boven,
verlos ons van de nacht.
Leer ons in ’t licht geloven
dat op de morgen wacht
Al leven wij ten dode
gebonden aan de tijd,
wees ons het Woord, de bode,
taal van eeuwigheid.
2. Leer ons de taal te spreken,
als weerwoord op verdriet,
als leven af moet breken,
Het oog slechts leegte ziet.
Als wij vervuld van zwijgen,
het pad van raadsels gaan,
wees dan de God van leven
die ons te na wil staan.
3. Ga met ons mee langs wegen
van afscheid en gemis,
kom onze tranen tegen
voor wat verloren is,
Wij sterven hier ten leven,
als zaad voor eeuwigheid.
Wil ons Uw uitzicht geven,
een venster door de tijd
 

Overdenking

Orgelspel

Inleiding gedachtenis
Gedenken:

Moment van stilte:

Zingen lied: Zolang wij ademhalen                       NL 657: 1, 3, 4

Dankgebed en Voorbede afgesloten met het Onze Vader

Collecte

Kinderen komen terug van de Bernetsjerke

Slotlied: Eens komt de grote zomer                       NL 747: 1, 2

Zegen
Beantwoord door de gemeente met Amen(3X)

 

terug
 

Eredienst via de kerkomroep
datum en tijdstip 16-01-2022 om 09:30 uur
meer details

 
Foto's startweekend
 

Foto's van het startweekend vindt u bij het menu bij jeugd- en jongerenwerk. 

 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.