PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 

zondag 14 november 2021 om 09:30 uur

Eredienst
Voorganger(s): Ds. W. Feenstra uit Twijzelerheide onze eigen predikant
Organist: Jaap Smid

NBG14november2021

ORDE van DIENST
voor zondag 14 november 2021
om 9.30 uur

Protestantse gemeente Noardburgum


voorganger: ds. Wybe Feenstra
organist: Jaap Smid
bediening beamer: Herre Montsma


VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 33: 2   (staande)

Bemoediging
voorganger:   Onze hulp is in de naam van de Heer
gemeente:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
voorganger:   Die trouw houdt tot in eeuwigheid
gemeente:      EN NOOIT LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Drempelgebed

Zingen: Psalm 33: 8   (gemeente gaat zitten)
(kinderen naar hun eigen ruimte / lichtje gaat mee)

Kyriegebed

Glorialied:  Lied 908: 1 en 7


WOORD

Groet
voorganger:  De vrede van God is met u
gemeente:     OOK MET U IS DE VREDE VAN GOD

Gebed van de zondag

Schriftlezing: Johannes 15: 9 t/m 17

Zingen: Lied 791: 1, 3, 4 en 6

Preek

Orgelspel

Zingen: Lied 586a (3x)


ANTWOORD

Gebeden

Slotlied: Lied 425

Zending en zegen

(collecte bij de uitgang)

 

terug
 

Eredienst via de kerkomroep
datum en tijdstip 16-01-2022 om 09:30 uur
meer details

 
Foto's startweekend
 

Foto's van het startweekend vindt u bij het menu bij jeugd- en jongerenwerk. 

 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.