PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 

zondag 7 november 2021 om 09:30 uur

Eredienst
Voorganger(s): Ds: A. Bouman Leeuwarden

Orde voor de dienst van 7 november 2021. Aanvang: 9.30 uur.

Orgelspel
Welkom en mededelingen

                           Voorbereiding

Intochtslied       Lied 84:3

                        Lied 195 (graag aansluitend!)
Bemoediging
                       vg.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
                       gem.:die hemel en aarde gemaakt heeft
                       vg.:   die trouw blijft tot in eeuwigheid
                       gem.:en nooit laat varen het werk van zijn handen.


Drempelgebed


Zingen              Lied 218:1


- Hierna gaat de gem. zitten, en gaan de kinderen naar de nevendienst, mét het lichtje.


Kyrië-gebed


Glorialied:         Lied 218:4,5

                    Dienst van het Woord

Groet              
                    vg.: De Heer zij met u -
                    gem.: ook met u zij de Heer.


Gebed
Korte inleiding voor de lezingen


Schriftlezing  Psalm  23 (vert.NBV-21)


Zingen             Lied 23  C:1,2,3


Schriftlezing  Johannes 14:1-7 (vert.NBV-21)


Zingen             Lied 313:1


Overdenking  - tekst 1 Petrus 5:7 ( onder meer: vert.NBV-21)


Orgelspel


Zingen             Lied 146:3,4


Belijden           Lezing Filipp.2:5-11(vert.NBV-21)


Zingen             Lied 903:5,6

                     Gebeden en gaven
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gez. het "Onze Vader.."
Inzameling van de gaven - in feite bij de uitgang
   1. Kerk in Actie. 2. Instandhouding eredienst 3. Diaconie

Zingen slotlied  Lied 864:1,4,5

(Weg)zending
                              Zegen
                     Gem.:...........  (?)

Orgelspel - Gang naar collectebussen.
 

terug
 

Eredienst via de kerkomroep
datum en tijdstip 16-01-2022 om 09:30 uur
meer details

 
Foto's startweekend
 

Foto's van het startweekend vindt u bij het menu bij jeugd- en jongerenwerk. 

 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.