PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
zondag 24 oktober 2021  om 09:30 uur
Voorganger: Ds. S van der Boon
Eredienst

Liturgie voor zondag 24 oktober 2021 Noardburgum


Afkondigingen.
 
Intochtslied: Ps. 34: 1, 3 (Ik loof de HEER altijd)
 
Votum en groet.
 
Klein Gloria.
 
Gebed ter verootmoediging.
 
Genadeverkondiging.
 
Kinderlied: Dank U voor deze nieuwe morgen (2 coupletten)
 
Regel van dankbaarheid: Efeze 6: 10 - 17 Houd stand
10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. 14 Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15 de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16 en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. 17 Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. 18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.
 
Lied: NLB. 91a: 1, 2 (Wie in de schaduw Gods mag wonen) 
 
Gebed.
 
Schriftlezing: Daniël 10: 12 - 14 Daniël is in gebed. Wekenlang bidt en vast hij. Maar dan krijgt hij een visioen bij de Tigris. Een Hemels figuur spreekt met hem. We lezen dan het volgende:    
 
12 Toen zei hij: ‘Wees niet bang, Daniël, want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door in deemoed te buigen voor je God, is je gebed verhoord, en daarom ben ik gekomen. 13 Maar de vorst van het Perzische koninkrijk heeft mij eenentwintig dagen tegengehouden voordat Michaël, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot toen ik daar, bij de koningen van Perzië, zo alleen stond. 14 Ik ben gekomen om je inzicht te geven in wat er aan het einde van de tijd met je volk zal gebeuren; want dit is opnieuw een visioen dat over de toekomst gaat.’
 
Schriftlezing: Openbaring 12: 7 - 12
7 Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand 8maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. 9 De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. 10 Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. 11 Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. 12 Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’
 
Lied: Gezang 469 Rode Liedboek 1973: 1, 2, 3 (Het leven is een: een krijgsbanier)
 
Verkondiging.
 
Lied: Gezang 466: 1, 3 (Als God mijn God maar voor mij is).
 
Gebed.
 
Lied: NLB. 755: 1, 2 (Toch overwint eens de genade)
 
Zegen.
 
Collecte.
 

 

terug
 

Eredienst
datum en tijdstip 05-12-2021 om 09:30 uur
meer details

 
Foto's startweekend
 

Foto's van het startweekend vindt u bij het menu bij jeugd- en jongerenwerk. 

 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.