PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
zondag 18 juli 2021  om 09:30 uur
Voorganger: Da: J. Baaij
Eredienst

18 juli Noordburgum

welkom

Lied 280, 1, 3,4, en 7

Groet en Bemoediging


v.     De Heer zij met u!
a.    Ook met u zij de Heer
o    Onze hulp is de naam van de Heer
a    Die hemel en aarde gemaakt heeft
o    Van God is de aarde
a    de wereld en al zijn bewoners
o    Zie hoe goed is het en kostbaar als mensen in liefde samen leven
a    Goedheid en trouw ontmoeten elkaar
o    Heer  open onze lippen
a    en onze mond zal uw lof verkondigen

(lied) Ps 117a


Gebed om ontferming

Lied 281, 1 2, 5, 6

Gebed


Lezing uit Efeziers 5 en 6:

Hfd 5, 1 en 2

Wordt dan,
als kinderen van zijn liefde,
na-doeners van God,
en wandelt in liefde,
zoals ook de Gezalfde u heeft liefgehad
en zichzelf voor u heeft prijsgegeven
als opgangsgave en offerande,
voor God tot welriekende reuk.

Hfd 6, 5-9

De dienaars,
gehoorzaamt aan hen die naar het vlees
uw heren zijn
‘met vreze en beven’,
in eenvoud van uw hart,
zoals aan de Gezalfde;
niet met ogendienst,
zoals mensenbehagers doen,
maar als dienaars van Christus,
die de wil van God doen
met hart en ziel* ,
bereidwillig dienstbaar als aan de Heer
en niet aan mensen,
in het besef dat ieder
al wat hij aan goeds doet
zal terugkrijgen van de Heer,
of hij nu dienaar is of vrije.
En de heren: doet hetzelfde jegens hen,
en laat het dreigen achterwege,
in het besef dat hun en uw Heer
in de hemelen is
en er geen aanneming van het aanschijn
bij hem is!

Gabriella’s song..........( als het kan, anders hoor ik graag)

Overdenking

Lied 990, 1, 2, 6

gebeden en Onze Vader

collecte (?)

Slotlied: “Er moet een tuin zijn voor de merel”

Uit : Sjongend op Wei  nr 193

Er moet een land zijn voor de mensen,
er moet een huis zijn of een tent.
Er moet een plek zijn op de wereld
waar je altijd veilig bent.

Er moeten mensen zijn als vogels,
zo vrij op straat of in de lucht.
Er mag geen angst meer zijn voor kogels
en niemand meer die vlucht.

Er mag een plek zijn om te blijven,
er mag een plek zijn om te gaan.
Dan heb je vleugels om te drijven,
en een been om op te staan.

Zegen


 

terug
 

Eredienst
datum en tijdstip 26-09-2021 om 09:30 uur
meer details

 
Foto's startweekend
 

Foto's van het startweekend vindt u bij het menu bij jeugd- en jongerenwerk. 

 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.