PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
Zondag 4 jul 2021  om 09:30 uur
Voorganger: Ds. G. Wessels uit Stiens
Eredienst via de kerkomroep
Organist: Jaap Smid

Protestantse Gemeente te Noardburgum

3e ZONDAG van de zomer, 4 juli 2021


Welkom en mededelingen door ouderling van dienst.

INTREDE

INTOCHTSPSALM: Psalm 47: 1, 2, 3. Volken wees verheugd …
Bij het intochtslied gaat de gemeente staan
GROET
BEMOEDIGING
GEBED VAN TOENADERING
                                                           De gemeente kan gaan zitten
KYRIE: GEBED
GLORIA: Lied 725: 1 t/m 4. Gij boden rond Gods troon …
GEBED VAN DE ZONDAG
 

DE HEILIGE SCHRIFT

LEZING UIT HET OUDE TESTAMENT: Ezechiël 2,1-7
ANTWOORDPSALM: Psalm 123: 1, 2. Tot U die zetelt in de hemel hoog …
LEZING UIT HET EVANGELIE: Marcus 6,1-6
ACCLAMATIE: Lied 146c: 7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen.
PREEK
CREDO: Lied 342. In God de Vader op zijn troon …
 

GEBEDEN EN GAVEN

DANKGEBED, VOORBEDE, STIL GEBED, ONZE VADER

INZAMELING VAN DE GAVEN 
 

ZENDING EN ZEGEN

SLOTLIED: Lied 534: 1 t/m 4. Hij die de blinden weer liet zien …
De gemeente staat op
v:            ZEGEN
g:           Amen

 

terug
 

Eredienst
datum en tijdstip 01-08-2021 om 09:30 uur
meer details

 
Foto's startweekend
 

Foto's van het startweekend vindt u bij het menu bij jeugd- en jongerenwerk. 

 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.