PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
Zaterdag 3 apr 2021  om 21:00 uur
Voorganger: Ds W. Feenstra
Paaswake.

Paaswake  (3 april 2021, 21.00 uur)

HET IS NACHT
Het is stil in de kerk
Stem (tekst nr. 155 uit ‘Tussentijds’):
Met geweld begraven werd de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten in de harde rots?
Jezus is dood, geen weg lijkt meer te gaan.
Heen is de nacht, de derde dag breekt aan!
Lied 591: 1, 2 en 5
Stilte

LOF VAN HET LICHT
2 Stemmen  (tekst Lied 594):
Paaskaars wordt brandend binnengebracht
Stem:  LICHT VAN CHRISTUS  (3x)
Tijdens orgelspel worden de antependia gewisseld
(van paars naar wit);
daarna geven we in de kerk het licht aan elkaar door
(thuis kan dat ook; of er wordt een kaars aangestoken)
Lied 601: 2

7 VRAGEN….7 ANTWOORDEN….7 LEZINGEN
Dat is één….
Vraag:
Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?
Waarom luisteren wij naar oude verhalen en gaan we terug naar het begin?
Antwoord:
Dit is de nacht van gedenken,
de nacht waarin hemel en aarde geschapen zijn,
de nacht waarin mensen zijn geroepen úit het duister náár het licht.
Lezing:  Genesis 1: 1 t/m 5  (Bijbel in gewone taal?)
Lied 600: 1 en 3
Stilte

Dat is twee….
Vraag:
Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?
Waarom slapen wij niet en zijn we hier samen om te waken?
Antwoord:
In deze nacht horen we hoe God zijn kinderen tot vrijheid riep.
Want God heeft zijn volk bevrijd uit slavernij.
En door water en woestijn heeft Hij hen geleid naar het land van belofte.
Lezing:  Exodus 14: 21 en 22
Lied 605: 1 en 2
Stilte

Dat is drie….
Vraag:
Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?
Waarom bidden wij in de benauwdheid van de wereld?
Antwoord:
Om niet te vergeten dat wij -net als Jona- moeten bidden,
als het water ons tot de lippen staat en wij dreigen te verdrinken.
Lezing: Jona 2: 6 t/m 8; 11
Lied 352: 4 en 5
Stilte

Dat is vier….
Vraag:
Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?
Waarom slapen wij niet en waken wij het donker door?
Antwoord:
In deze nacht zien we hoe God opricht wat gebogen was
en hoe Hij als een stralende zon opgaat.
Lezing: Jesaja 60: 1 t/m 3; 20
Lied 444: 1 en 2
Stilte

Dat is vijf….
Vraag:
Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?
Waarom leggen wij ons niet neer bij de vruchteloosheid van het leven?
Antwoord:
Omdat God de woestijn doet bloeien.
Dit visioen van Jesaja geeft ons visie en perspectief.
Lezing: Jesaja 35: 1 en 2; 6b en 7
Lied 608: 1
Stilte

Dat is zes….
Vraag:
Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?
Waarom leggen wij ons niet neer bij de dood?
Antwoord:
Een visioen van Ezechiël helpt ons weer op de been.
We zien hoe het werk van de Geest geen grenzen kent.
Lezing: Ezechiël 37: 9 en 10 (Bigt)
Lied 608: 3
Stilte

Dat is zeven….
Vraag:
Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?
En wat mogen wij nog meer verwachten?
Antwoord:
Dit is de nacht waarin God de banden van de dood verbrak.
Dit is de grote nacht waarin Christus is opgestaan.
Hoor het heilig evangelie:
Lezing: Lucas 24: 1 t/m 8
Lied 630: 1 en 4

DOOPGEDACHTENIS
Inleidende woorden
Water wordt in het doopvont gegoten
Gebed
Hernieuwing van de doopbelofte

Slotlied/projectlied:
Heb je wel gehoord van de veertigdagen?
Heb je wel gehoord dat het Pasen is?
Dat Jezus’ graf wijd open ligt.
Dat het duister voor het zonlicht zwicht.
Dat is één! Dat is twee! Dat is drie! Dat is vier!
Dat is vijf! Dat is zes! Dat is zeven! En dat is leven!

Zegen

Orgelspel
 

terug
 

Eredienst via de kerkomroep
datum en tijdstip 11-04-2021 om 09.30 uur
meer details

 
Foto's startweekend
 

Foto's van het startweekend vindt u bij het menu bij jeugd- en jongerenwerk. 

 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.