PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
Vrijdag 2 apr 2021  om 19:30 uur
Voorganger: Ds. W. Feenstra uit Twijzelerheide
Goede Vrijdag

Goede Vrijdag  (2 april 2021, 19.30 uur)

OP DE DREMPEL
Het is stil in de kerk
Gebed
Lied 562: 1

DE 7 KRUISWOORDEN VAN JEZUS
Inleiding op de 7 kruiswoorden van Jezus
Lied 562: 2

1  “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen”
Lezing: Lucas 23: 32 t/m 37
Lied (melodie van Lied 576b):
Vanaf het kruis zegt Jezus
een woord voor God en mens.
Het vat zijn leven samen:
gebed en vrede-wens.
Hij bidt voor wie Hem kwaad doen.
Dat raakt ons allemaal.
Wij leven van vergeving
én geven dat elkaar.
Stilte

2   “Nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn”
Lezing: Lucas 38 t/m 43
Lied:
Vanaf het kruis zegt Jezus
een woord voor God en mens.
Het vat zijn leven samen:
gebed en vrede-wens.
Hij zet ons in de ruimte:
Gods tuin van recht en licht.
Een mens kan altijd kiezen
waar hij zijn hart op richt.
Stilte

3  “Dat is uw zoon….Dat is je moeder”
Lezing: Johannes 19: 25 t/m 27
Lied:
Vanaf het kruis zegt Jezus
een woord voor God en mens.
Hij vat zijn leven samen:
gebed en vrede-wens.
Hij ziet de mensen voor zich
en geeft hen aan elkaar.
Geschenk en opdracht beide:
zorg goed voor hem en haar!
Stilte

4  “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?”
Lezing: Mattheüs 27: 45 en 46
Lied:
Vanaf het kruis zegt Jezus
een woord voor God en mens.
Hij vat zijn leven samen:
gebed en vrede-wens.
Hij richt zich in het donker
van grote angst en nood
tot God die zo ver weg lijkt,
maar vroeger redding bood.
Stilte

5 “Vader, in uw handen leg ik mijn geest”
Lezing: Lucas 23: 45b en 46a
Lied:
Vanaf het kruis zegt Jezus
een woord voor God en mens.
Hij vat zijn leven samen:
gebed en vrede-wens.
Hij legt, nu Hij gaat sterven,
in d’hand van God zijn geest,
die uit de hemel daalde
toen God zijn Zoon aanwees.
Stilte

6  “Ik heb dorst”
Lezing: Johannes 19: 28
Lied:
Vanaf het kruis zegt Jezus
een woord voor God en mens.
Hij vat zijn leven samen:
gebed en vrede-wens.
Hij lijdt en vraagt om water,
dat elk mens nodig heeft.
Wij hebben dorst naar vrede.
Hij bidt dat God die geeft.
Stilte

7 “Het is volbracht”
Lezing: Johannes 19: 29 en 30a
Lied:
Vanaf het kruis zegt Jezus
een woord voor God en mens.
Hij vat zijn leven samen:
gebed en vrede-wens.
Nu Hij veel heeft geleden,
weet Hij: Het is mijn tijd.
Hij heeft zijn hele leven
aan ’t Koninkrijk gewijd.
Stilte

Johannes 19: 30b: “Hij boog zijn hoofd en gaf de geest”.
De paaskaars wordt gedoofd
Stilte
Lied 590: 1 en 2
Stilte

GEBEDEN
Gebeden
(Gezongen) acclamatie:  Lied 367k
Lied 560: 3
(in stilte verlaten we de kerk (ook geen orgelspel); morgen wordt de dienst voortgezet)


 

terug
 

Eredienst via de kerkomroep
datum en tijdstip 11-04-2021 om 09.30 uur
meer details

 
Foto's startweekend
 

Foto's van het startweekend vindt u bij het menu bij jeugd- en jongerenwerk. 

 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.