PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
zo 3 jan 2021  om 09.30 uur
Voorganger: Ds. R. Bouman uit Leeuwarden
Eredienst via de kerkomroep Geen bezoekers
Organist: Jaap Smid

Beste br.v.d.Veen, organist en alle gemeenteleden,

hier is de orde voor de dienst van 3 januari 2021:

Afkondigingen voor de dienst   +

                           Voorbereiding

                   Delen in Lied 121
               
    Stil gebed
                   "Onze hulp..."
                
   Groet
                   Voorbereidingsgebed
                 
  Delen in Lied 836:1,2,5
               
    Voor ons leven: Mt.22:34-40 (vert.NBV)
             
    Delen in Lied 320:5

                  Dienst van het Woord

                   Gebed
                   Schriftlezingen: Jesaja 11:1-10 (NBV)
                                           Openbaring 5:1-14(NBV)
               
    Delen in Lied 103 C:1,3,5
                
     Prediking - Openbaring 5:1-7
            
     Delen in Lied 903:1,2,6
                   Belijdenis: Johannes 3:16,17 (NBV)
                
     Delen in Lied 513

                    Gebeden en gaven

                   Dankgebed, voorbeden, stil gebed en
                             en thuis hardop gebeden "Onze Vader..."
                   Inzameling van de gaven, bijv. digitaal

                   Slotlied Lied 868:1,2,5

                                 Zegen
                             Vg. en allen thuis: Amen.
                                     +

                   Allen van harte "folle lok en seine yn it nije jier!",
                                                ds.A.Bouman, Leeuwarden.

 

terug
 

Eredienst via de kerkomroep
datum en tijdstip 17-01-2021 om 09.30 uur
meer details

 
Foto's startweekend
 

Foto's van het startweekend vindt u bij het menu bij jeugd- en jongerenwerk. 

 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.