PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
Zondag 22 nov 2020  om 09.30 uur
Voorganger: Pastor: O. Dijkstra, Oenstjerk
Eredienst via de kerkomroep Max. 30 bezoekers in de kerk
Organist: Jaap Smid

Zondag 22 november 2020, PKN Noardburgum, 9:30 uur
Voorganger:         Pastor Oane Dijkstra
Organist: Jaap Smid        

Afkondiging en intochtslied:
Lied: Op U alleen, mijn licht mijn kracht                                NL 939: 1, 2, 3

Moment van inkeer

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger: Die trouw is aan wat Hij begon
Gemeente: in leven en in sterven, ja, tot in eeuwigheid
Voorganger: Genade en vrede voor u en voor jou, van God die ons liefdevol omringt en van Jezus Christus die ons bevrijdt
Gemeente: Amen
                                          
Kyrie gebed

Lied: Breng ons de pijn te boven                                              (mel. NL 713)
 

1. Breng ons de pijn te boven,
verlos ons van de nacht.
Leer ons in ’t licht geloven
dat op de morgen wacht
Al leven wij ten dode
gebonden aan de tijd,
wees ons het Woord, de bode
taal van eeuwigheid.
2. Leer ons de taal te spreken,
als weerwoord op verdriet,
als leven af moet breken,
Het oog slechts leegte ziet.
Als wij vervuld van zwijgen,
het pad van raadsels gaan,
wees dan de God van leven
die ons te na wil staan.
3. Ga met ons mee langs wegen
van afscheid en gemis,
kom onze tranen tegen
voor wat verloren is,
Wij sterven hier ten leven,
als zaad voor eeuwigheid.
Wil ons Uw uitzicht geven,
een venster door de tijd
 

Schriftlezing 1
Genesis 23: 1 tot en met 9
Lied: Evenals een moede hinde                                                 NL 42: 1, 5, 7

Schriftlezing 2
1 Thessalonicenzen 4: 13 tot en met 18
Lied: Wie in de schaduw Gods mag wonen                     NL 91a: 1, 2, 3
 
Overdenking
Orgelspel

Inleiding gedachtenis

Gedenken

Moment van stilte

Lied: Onze namen staan geschreven (melodie NLB 730)
 
Onze namen staan geschreven,
in de holte van uw hand
als een teken dat ons leven,
in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als Gij uw handen opent,
zien uw ogen ons weer aan
en gedenkt Gij uw belofte:
een volkomen nieuw bestaan.
Laat ons in de stilte groeien,
totdat op de jongste dag
onze namen openbloeien,
op uw goddelijk gezag.
Dan gebeurt wat wij nu dromen,
dat wij in uw louter licht
tot U nader mogen komen,
aangezicht tot aangezicht.


Dankgebed en Voorbede afgesloten met het Onze Vader

Slotlied: Lied: Eens als de bazuinen klinken          NL 769: 1, 2, 4, 6

Zegen
 

terug
 

Hemelsvaartdienst vanuit onze kerk
datum en tijdstip 13-05-2021 om 09.30 uur
meer details

 
Foto's startweekend
 

Foto's van het startweekend vindt u bij het menu bij jeugd- en jongerenwerk. 

 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.