PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
zo 3 mei 2020  om 09.30 uur
Voorganger: Pastor: O. Dijkstra, Oenstjerk
Eredienst via de kerkomroep

Zondag 3 mei 2020, PKN Noardburgum, 9:30 uur

Voorganger: O. Dijkstra
 

Welkom mededelingen

Intochtslied: In de veelheid van geluiden                        Lied 283, 1, 3, 4, 5

Bemoediging/groet

Gebed

Lied: Zing van de Vader die in den beginne                     Lied 304

Schriftlezing 1: Johannes 10,1-10

Lied:         Ik wil van God als van mijn Herder spreken     Lied 23

Overdenking

Lied: Heer, die mij ziet zoals ik ben                                Lied 139, 1, 2, 3

Gebed (afgesloten met Het Onze Vader)

Slotlied: Dank, dank nu allen God                                 Lied 704

Zegen

In de veelheid van geluiden (lied 283)
In de veelheid van geluiden,
 in het stormen van de tijd,
 zoeken wij het zachte suizen,
 van het woord, dat ons verblijdt.

 Want wij mensen op de aarde,
 raken van het duister moe.
 Als uw hart ons niet bewaarde,
 sliepen wij ten dode toe.

 Laat uw dauw van vreugde dalen,
 in de voren van de tijd.
 Vat ons samen in de stralen,
 van uw goedertierenheid.

 Die ons naam voor naam wilt noemen,
 al uw liefde ons besteedt,
 zingend zullen wij U roemen
 en dit huis juicht met ons mee

Zing van de Vader die in den beginne (lied 304)
Zing van de Vader die in den beginne
De mensen schiep, de dieren en de dingen:
Hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
Houd Hem in ere.

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
Bron van geluk voor wie hem wil geloven:
Luister naar Hem het woord van alzo hoge:
Houd Hem in ere.

Zing van de Geest, de adem van het leven,
Duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niks te vrezen:
Houd Hem in ere.

Ik wil van God als van mijn Herder spreken (Lied 23)
Ik wil van God als van mijn Herder spreken.
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.
Groen is het land waarin Hij mij doet komen,
fris is de bron die hij voor mij doet stromen.
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.

Zelfs door een dal van diepe duisternissen
Waar ik het licht der levenden moet missen,
Vrees ik geen kwaad, want gij zijt aan mijn zijde
Met stok en stof, tot troost en tot geleide.
Onder het oog van hen die mij verraden
Richt gij mij toe het nachtmaal der genade

Gij zalft mijn hoofd met de olie van uw vrede,
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden.
Ja, zaligheid en liefde en welbehagen
Zullen mij volgen al mijn levensdagen.
Ik zal het welkom horen van mijn koning
En jaar na jaar verblijven in uw woning.

Heer, die mij ziet zoals ik ben (Lied 139)
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Waar zou ik vluchten voor uw Geest
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
hoe kan ik uw geheim doorgronden

Dank, dank nu allen God (lied 704)
Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen
die grote dingen doet
hier en in alle landen
die ons van kindsbeen aan
ja van de moederschoot
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood

Die eeuwig rijke God
Moger ons reeds in dit leven
Een vrij en vrolijk hart
En milde vrede geven.
Die uit genade ons
Behoudt te alle tijd,
Is hier en overal
Een helper die bevrijdt.

Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daar boven
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven
Van Hem, de ene Heer
gaf het verleden blijk
het heden zingt zijn eer
de toekomst is zijn rijk


 

terug
 

Pinksterdienst via You Tube en kerkomroep
datum en tijdstip 31-05-2020 om 09.30 uur
Op Pinksterzondag 31 mei wordt de kerkdienst uitgezonden via You Tube en de kerkomroep..
Door een aantal gemeenteleden zijn verschillende onderdelen aangeleverd en er is door Aron Hoekstra een mooi geheel van gemaakt.

De link naar het You Tube kanaal wordt zaterdag bekend gemaakt ook via deze website.

We hopen op een mooie dienst. meer details

 
Foto's startweekend
 

Foto's van het startweekend vindt u bij het menu bij jeugd- en jongerenwerk. 

 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.