PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
zondag 31 oktober 2021  om 09:30 uur
Voorganger: Ds. W. Feenstra uit Twijzelerheide, onze eigen predikant
Eredienst
Organist: Jaap Smid

NBG31oktober2021

ORDE van DIENST
voor zondag 31 oktober 2021
om 9.30 uur

Protestantse gemeente Noardburgum

-7e zondag van de herfst-
- met aandacht voor de dankdag-
- Hervormingsdag -

voorganger: ds. Wybe Feenstra
organist: Jaap Smid
bediening beamer: Alex de Groot

VOORBEREIDING

Orgelmuziek

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 42: 1 en 3 (staande)

Bemoediging
voorg.:  Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
voorg.:  Die trouw blijft tot in eeuwigheid
allen:     EN NOOIT LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

Drempelgebed
voorg.: Woord ons gegeven, God in ons midden
allen:    TOEKOMST VAN VREDE, WEES HIER AANWEZIG.
voorg.:  Uw wil geschiede, Uw Koninkrijk kome,
allen:    ZIE ONS, GEDOOG ONS, LAAT ONS NIET VALLEN
             AMEN

Lied 280: 4 en 5
(gemeente gaat zitten)

Kyriegebed

Glorialied: Lied 869: 5 en 6


WOORD

Groet
voorg.: De vrede van God is met u
allen:   OOK MET U IS DE VREDE VAN GOD

Gebed van de zondag

Lezing Eerste Testament: 1 Kronieken 29: 9 t/m 16

Lied 704: 1 en 3

Lezing Tweede Testament:  2 Korintiërs 9: 6 t/m 14

Lied 365: 1, 4 en 6

Overdenking

Orgelspel

Lied 364: 1 en 2; 5 en 6


ANTWOORD

Geloofsbelijdenis

Lied 912: 1 en 6

Gebeden

Slotlied (staande):  Lied 723

Wegzending en zegen

Orgelspel
 

terug
 

Eredienst
datum en tijdstip 05-12-2021 om 09:30 uur
meer details

 
Foto's startweekend
 

Foto's van het startweekend vindt u bij het menu bij jeugd- en jongerenwerk. 

 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.