PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 

zondag 25 juli 2021 om 09:30 uur

Eredienst via de kerkomroep met 30 bezoekers
Voorganger(s): Ds. W. Feenstra uit Twijzelerheide onze eigen predikant
Organist: Jaap Smid

Noardburgum25juli2021

ORDE van DIENST
voor zondag 25 juli 2021
om 9.30 uur

Protestantse gemeente Noardburgum

voorganger: ds. Wybe Feenstra
organist: Jaap Smid


VOORBEREIDING

Orgelmuziek

Welkom

Intochtslied: Psalm 93: 2 en 3 (staande)

Bemoediging
voorg.:  Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
voorg.:  Die trouw blijft tot in eeuwigheid
allen:     EN NOOIT LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

Drempelgebed
voorg.: Woord ons gegeven, God in ons midden
allen:    TOEKOMST VAN VREDE, WEES HIER AANWEZIG.
voorg.:  Uw wil geschiede, Uw Koninkrijk kome,
allen:    ZIE ONS, GEDOOG ONS, LAAT ONS NIET VALLEN
             AMEN
(allen gaan zitten)

Zingen:  Lied 591: 2, 3 en 6

Kyriegebed

Glorialied:  Lied 864: 1

WOORD

Groet
voorg.: De vrede van God is met u
allen:   OOK MET U IS DE VREDE VAN GOD

Gebed van de zondag

Schriftlezing: Psalm 77: 17 t/m 21

Zingen:  Psalm 77: 5 en 6

Evangelielezing:  Marcus 6: 45 t/m 56

Zingen:   Lied 917

Preek

Orgelspel

Zingen:  Lied 933
               (gezongen op de melodie van Lied 350)


ANTWOORD

Gebeden

Slotlied:  Lied 904: 1, 4 en 5

Zegen

Orgelspel

(collecte bij de uitgang)  
 

terug
 
Foto's startweekend
 

Foto's van het startweekend vindt u bij het menu bij jeugd- en jongerenwerk. 

 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.