PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
zo 5 apr 2020  om 09.30 uur
Voorganger: Pastor: O. Dijkstra, Oenstjerk
Eredienst. Palmzondag KERKDIENST WORDT UITGEZONDEN VIA DE KERKOMROEP

Liturgie Palmzondag
PKN Noardburgum
5 april 2020
Voorganger pastor Oane Dijkstra

Inleiding

Bemoediging en groet

Gebed

Lied 23C ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’.

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
Wijst mij een groen streek;
Daar rust ik aan een stille stroom
En niets dat mij ontbreekt.

Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
Doet mij zijn wegen gaan,
De paden van gerechtigheid,
Ter ere van zijn naam.

Al moet ik door een doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
Geeft steun en veiligheid.

Terwijl de vijand toe moet zien,
Maakt U mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
En redt mij in gevaar.

Uw trouw en goedheid volgen mij,
Uw liefde, dag aan dag;
En wonen zal ik in Gods huis
Zo lang ik leven mag.

Lezing: Matteüs 21,1-11 de intocht in Jeruzalem

Korte meditatie

Lied 556 ‘Alles wat over ons geschreven is’
Alles wat over ons geschreven is
Gaat gij volbrengen deze laatste dagen,
Alle geboden worden thans voldragen,
Alle beproeving van de wildernis.

Gods schepping die voor ons gesloten bleef
Ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
Die zoon van David zijt en man van smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.

Jezus de haard van uw aanwezigheid
Zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken,
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
Aan u, oh Heer, ontleent het brood zijn leven,
Ons is een lofzang in de mond gegeven,
Sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

Dit is uw opgang naar Jeruzalem
Waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
Vrede aan allen die uw naam verhogen:
Heden hosanna, morgen kruisigt hem!

Onze Vader

Zegen

Luisterlied: ‘Ubi caritas’
Gezongen door Voces8.

terug
 
Foto's startweekend
 

Foto's van het startweekend vindt u bij het menu bij jeugd- en jongerenwerk. 

 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.