PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
Diaconie Diaconie

De diaconie heeft als belangrijkste taak het opkomen voor mensen in de knel, dichtbij (in de eigen omgeving) en verder weg, zodat mensen die het moeilijk redden in hun leven beter tot hun recht komen.
Een opdracht waarbij de diaconie de hele gemeente probeert te betrekken. Zo wil de kerk, al is het op bescheiden wijze, laten zien dat ze betrokken is bij wat er in de wereld gebeurt.
De diaconie doet dit op allerlei manieren, bijvoorbeeld door:

  • een diaconale bestemming te zoeken voor het geld dat tijdens kerkdiensten ingezameld wordt;
  • voorlichting en informatie te verstrekken over die diaconale doelen;
  • het organiseren van een ontmoetingsmiddag voor oudere gemeenteleden;
  • het organiseren van een diaconale gemeenteavond;
  • het verzorgen van een (kerst)attentie voor ouderen, alleenstaanden en zieken;
  • het coördineren van de zondagse bloemengroet.
Verder zijn de diakenen dienend aanwezig tijdens de vieringen van het Heilig Avondmaal.
De diaken draagt als lid van de kerkenraad mede verantwoordelijkheid voor het bestuur en het functioneren van de Protestantse Gemeente van Noardburgum.

Beleid
De diaconie heeft geen landelijk of internationaal beleidsplan. Bij landelijke of internationale acties, vaak via Kerk in Actie, volgen we het beleid en de aanbevelingen van de PKN.
Wereldwijd en landelijk geeft de Diaconie bij voorkeur aan “goede doelen” via de landelijke Kerk in Actie.
Naast de landelijke binnenlandse doorzendcollectes (binnenlands diaconaat) en de door de eigen Diaconie vastgestelde avondmaals-collectedoelen volgt de Diaconie op hoofdlijnen het Provinciaal Bijdragenadvies Fryslân van de PKN bij haar giften.

Speerpunten 2020-2024:
  • Als diaconie willen wij het diaconaat zichtbaarder maken door meer collectes als doorzendcollecte aan te wijzen en de bestemming ervan te publiceren in het kerkblad. Dit op basis van het Provinciaal Bijdragenadvies.
  • Het ‘gemeentezijn’ versterken, onder andere door samen met de jeugdleden fruitmandjes rond te brengen bij ouderen, zieken en alleenstaanden in de gemeente.

Commissie kerk in actie
Onder verantwoordelijkheid van het College van Diakenen valt de eigen commissie Kerk in Actie. Daar waar de Diakenen zich met name richten op het plaatselijke, regionale en landelijke diaconaat, richt de commissie Kerk in Aktie zich op evangelisatie en zendingswerk in het buitenland, collectes voor het Werelddiaconaat en vastgestelde collectes voor Kerk-in-Actie (landelijk).
Lees meer over de commissie Kerk in Actie op http://www.pkn-noardburgum.nl/kerk_in_actie

terug
 
 
Contact

meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.