PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
Over ons Over ons

 

Protestantse Gemeente Noardburgum
 

Profiel
De leden van de protestantse gemeente van Noardburgum willen, als navolgers van onze Heer Jezus Christus, God onze Vader èn onze naaste, dichtbij en veraf, dienen, om zo te bouwen aan Gods Koninkrijk.

Protestantse Gemeente
Sinds 1 januari 2004 zijn de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Noardburgum samen-op-weg. Op basis van het landelijke besluit van 12 december 2003 is de samen-op-weg-kerk per 1 mei 2004 omgezet in de federatieve Protestantse Gemeente Noardburgum.

Ons kerkgebouw
Vanaf 5 september 2004 kerken we in het monumentale gebouw uit 1851 aan de Rijksstraatweg, die nu 'Protestanske Tsjerke' heet.
Bij de kerk staat het verenigingsgebouw 'de Bining' (met daaraan vast de aula), een bijgebouw en een grote pastorie uit 1849.
Achter de kerk ligt de begraafplaats van Noardburgum.

Samenwerking met de overige kerken
In Noardburgum zijn naast onze protestantse gemeente ook een Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en een Baptisten gemeente. Beide zijn streekgemeenten.
Om de paar jaar organiseren de drie plaatselijke kerken gezamenlijk een "krystkuier". Deze "kuier" wordt dan in de sporthal afgesloten met een gezamenlijke dienst.  
Met de Baptistengemeente wordt samengewerkt in de jaarlijkse school-kerk-dienst en de wereldgebedsdag.
Ook de  vrouwenverenigingen hebben zo nu en dan gezamenlijke activiteiten.

Samenstelling van de gemeente
De protestantse gemeente Noardburgum bestaat uit 291 pastorale eenheden.
205 belijdende leden en
285 doopleden;
163 geboorte en overige register verbonden leden
653 Totaal

De gemeente is verdeeld in 4 wijken (70 à 80 adressen per wijk).
Elke wijk heeft 1 ouderling, die bijgestaan wordt door wijkassistenten.

De gemeente heeft een vaste kern van betrokken gemeenteleden. Helaas wordt het ook in Noardburgum steeds moeilijker voor de vele activiteiten die plaatsvinden genoeg vrijwilligers te vinden.

Vanzelfsprekend denkt en gelooft niet ieder lid van de gemeente gelijk; de volledige breedte van de Protestantse Kerk is in onze gemeente terug te vinden. Verandering en vernieuwing is bij ons een punt van aandacht.

De eredienst
De eredienst wordt 's morgens om 9.30 uur gehouden.
Het kerkbezoek is nogal wisselend. Gemiddeld zijn 60 à 70 kerkgangers aanwezig.
In de prediking horen we het evangelie graag actueel en praktisch uitgelegd.
De gemeentezang wordt begeleid door een (gerestaureerd) orgel, dat gebouwd is in 1907.
Onze gemeente beschikt over 4 organisten.
Naast psalmen en gezangen uit het 'Liedboek' zingen we ook graag uit de eigen bundel 'Sjongend Op Wei'.
De kinderen van de Bernetsjerke gaan na zegen en groet naar hun eigen ruimte en komen tijdens de collecte terug. De leiding vertelt in het kort wat in de bernetsjerke is besproken en gemaakt. Zo blijven we ook als gemeente betrokken bij elkaar.
Als er oppasdienst is komen ook de kleintjes, voor de slotzang, terug in de kerk om zo samen de zegen mee te krijgen.
Periodiek is er na de dienst gezamenlijk koffie drinken.

Bijzondere diensten
In onze gemeente wordt veel aandacht besteed aan de Paascyclus.
Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag zijn er speciale diensten, met b.v. een Passie- of een Paascantate.

Ook aan de 40-Dagen- en Adventsprojecten van de Berntsjerke wordt speciale aandacht besteed.

Bij de start- en/of slotdiensten wordt i.o.m. de jongeren een muziekgroep gevraagd.

Enkele malen per jaar wordt muzikale ondersteuning verleend door een brassband of een koor. 

Vijf keer per jaar vieren we het Heilig Avondmaal. We doen dit afwisselend, zittend in de banken of een lopend avondmaal.
Deelname aan het avondmaal is bij ons ook opengesteld voor kinderen.

Naast de website verschijnt maandelijks het kerkblad van de Protestantse Gemeente van Noardburgum.

Als u op het pijltje klikt vindt u het sub-onderdeel "geschiedenis".
Onder "geschiedenis" is een beknopte beschrijving opgenomen over het bijzondere ontstaan van onze kerkelijke gemeente.

 

 

terug
 
 
Contact

meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.