PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
Begroting 2023 Begroting 2023
Verkort Overzicht Protestantse gemeente te Noardburgum
      College van kerkrentmeesters Bgroting 2023
           
      Begroting Begroting  Rekening
      2023 2022 2021
           
Opbrengsten en Baten      
opbrengst onroerende zaken 16.050 16.320 15.935
opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 1.210 3.000 2.247
opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen 500 300 737
opbrengsten levend geld 41.600 42.250 46.953
door te zenden collecten en giften - - 54
opbrengsten uit subsidies en bijdragen 4.133 4.138 2.533
Totaal baten A   63.493 66.008 68.459
           
           
Uitgaven en kosten        
kosten kerkelijke gebouwen 30.383 40.358 7.964
kosten overige niet-kerkelijke eigendommen, invent. 13.550 3.475 9.351
pastoraat resp. diaconaal pastoraat 50.194 47.310 49.783
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 3.350 3.700 2.243
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 3.800 3.800 4.073
Salarissen en vergoedingen 4.100 4.100 3.171
kosten beheer , administratie en archief 8.600 8.200 6.803
rentelasten/bankkosten 500 750 396
afdragen door te zenden collecten en giften - - 54
Totaal lasten A   114.477 111.693 83.838
           
Operationeel Resultaat ( A ) -50.984 -45.685 -15.379
           
Incidentele baten en lasten      
           
Incidentele baten   42.985 36.336 50.554
Incidentele lasten   -34.560 -23.610 -30.165
Incidentele baten en lasten 8.425 12.726 20.389
           
           
Resultaat verslagjaar (A+B) -42.559 -32.959 5.010
           
           
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
           
Onttrekkingen bestemmingsreserves 34.560 23.610 45.344
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - -
Toevoegingen bestemmingsreserves -42.985 -36.336 -51.627
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -
totaal mutaties bestemmingsreserves/fondens© -8.425 -12.726 -6.283
           
Resultaat naar Algemene reserve (D) -50.984 -45.685 -1.273
           
terug
 
 
Contact

meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.