PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
Jeugd- en jongerenwerk Jeugd- en jongerenwerk

Het jeugdwerk van onze kerk bestaat uit de kinderoppas, Bernetsjerke, kinderclub en JOP. De jeugdouderling behartigt de belangen van het jeugdwerk en de penningmeester is belast met de financiën van het jeugdwerk.

Kinderoppas
Met uitzondering van de zomervakantie is er zo’n twee keer per maand kinderoppas tijdens de kerkdienst. De ouders van de kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen hun kinderen brengen in het kleine gebouwtje waar de kinderen worden  opgevangen door twee oppassers. Ze worden tijdens de collecte opgehaald door de ouderling van dienst, zodat ze ook Gods Zegen mee naar huis krijgen en alvast wat kunnen wennen aan de kerkdienst. In het kerkblad wordt bij de erediensten vermeld wanneer er kinderoppas is. Tijdens de zomervakantie is er geen kinderoppas.

Bernetsjerke
Met uitzondering van de zomervakantie is er elke zondag Bernetsjerke voor de kinderen van de basisschool. De kinderen beginnen in de kerk samen met de andere gemeenteleden en gaan na Votum en Groet, samen met twee begeleiders,  naar de eigen ruimte. Er wordt eerst een Bijbelverhaal gelezen en de leiding houdt hierbij het Oecumenisch leesrooster aan. Dit verhaal wordt daarna met de kinderen besproken: wat herkennen de kinderen, heeft het betrekking op henzelf? Daarna is er een verwerking wat aansluit bij het verhaal. Tijdens de collecte komen de kinderen terug in de kerk, zodat ze ook Gods Zegen mee naar huis krijgen. De leiding vertelt dan wat de kinderen hebben gedaan. Elk seizoen is er tijdens de Advents- en 40-dagentijd een project en de Bernetsjerke is betrokken bij de doopdiensten.

Kinderclub
In het seizoen is er in het kleine gebouwtje op woensdagavond club, afwisselend voor de kinderen van groep 5 en 6 en voor groep 7 en 8 van de basisschool. De kinderen kunnen creatief en actief bezig zijn met een Bijbels thema o.l.v.  twee clubleiders. Ook wordt er zoveel mogelijk elk seizoen een activiteit voor alle kinderen van de basisschool georganiseerd, samen met de leiding van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Baptisten kerk in ons dorp.

JOP
Voor de jongeren van 12 t/m 16 jaar is er JOP, een combinatie van club en catechese. JOP staat voor Jongeren-Ontmoetings-Plaats en is het jeugdwerk van onze landelijke kerk. De jongeren komen tweemaal vijf avonden bijeen in het kleine gebouwtje  onder begeleiding van de predikant en drie begeleiders. 
Jop werkt o.a. met materiaal wat de landelijke kerk biedt en zoekt naar vormen waarbij jongeren zicht thuis en betrokken voelen.

FCJT
Het jeugdwerk is aangesloten bij de Federatie Christelijk Jeugdwerk Tytsjerksteradiel. We hebben regelmatig contact met de beroepskrachten en we maken gebruik van hun materiaal voor het organiseren van de clubmiddagen. Ook doen we mee met de door de FCJT georganiseerde activiteiten, zoals de clubstriid, playbackshow en survival.
De FCJT werkt samen met het YMCA, de landelijke organisatie voor het Christelijke jeugdwerk.
De algemene bestuursvergaderingen worden bijgewoond door de jeugdouderling.

Er is momenteel een vacature voor jeugdouderling.

 

 

 

 

terug
 
 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.