PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
kERK IN ACTIE 40 DAGEN PROJECT 2016 kERK IN ACTIE 40 DAGEN PROJECT 2016
40 dagentijdproject 2016  

De 40 dagentijd voor Pasen is een tijd van inkeer, bezinning en gebed op weg naar de Paasmorgen. Dit jaar begint de 40-dagentijd op aswoensdag  10 februari en eindigt op Stille zaterdag 26 maart. De bijbehorende 40-dagenkalender, met als thema ‘Ik ga, zet een stap naar de ander’ wordt binnenkort door de vrijwilligers bij alle gemeenteleden aan huis bezorgd. De opzet is grotendeels dezelfde als die van vorig jaar.
Zoals bekend wordt aan de kalender door de deelnemende kerken - de Protestantse gemeenten van Burgum, Suwâld en Noardburgum, de Vrije Evangelische Gemeente van Burgum en de Rooms-katholieke Kerk van Burgum -  ook altijd een project gekoppeld. Dit wordt bij toerbeurt gekozen door één van de deelnemende kerken. Dit jaar is PKN-gemeente Burgum aan de beurt.
 
Het project voor de nieuwe kerk op de Filipijnen van de de Jan Jochums Visser Stichting heeft vorig jaar het prachtige bedrag van rond €17.000 opgebracht. Waarvoor nogmaals dank!! Nu het regenseizoen voorbij is, zijn ze op de campus begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van de kerk. Er is een grote hoeveelheid betonijzer aangekocht, dat nu wordt gebogen voor het gebruik in de fundering. De kerk is al ontruimd en zeer binnenkort wordt er gestart met de sloop van de kerk. Kortom, ze zijn los, mede dankzij de opbrengst van het 40-dagenproject! Meer informatie via www.janjochumsvisser.nl.                                                               

 Het 40-dagentijdproject steunt dit jaar de "Stichting Geen Dak" uit Burgum. Deze stichting, opgericht door de Burgumer Jaap Kingma, heeft als project de realisatie van een highschool voor weeskinderen in Kenia. De Stichting Geen Dak werkt samen met de "Blessed Generation". De Blessed Generation zorgt voor opvang en scholing van weeskinderen in Kenia en staat onder leiding van de oorspronkelijk uit Hurdegaryp afkomstige Ria Fennema en haar man Fester Medendorp. De opvanghuizen voor weeskinderen van de Blessed Generation hebben een eigen basisschool. Om deze weeskinderen na de basisschool in eigen omgeving vervolgonderwijs te kunnen geven, werd in 2014 het plan opgevat om ook een eigen highschool op te richten. De Burgumer stichting heeft dit plan op zich genomen. Daartoe wordt momenteel één van de bestaande weeshuizen, in Ruiru in de buurt van Nairobi, in etappes omgebouwd tot highschool. Na een eerste verbouwing kon de highschool in mei 2015 beginnen met de eerste lichting van 60 highschool-leerlingen. Het vierjarige internaat moet uiteindelijk circa 250 leerlingen kunnen huisvesten en opleiden. Dat betekent de komende jaren nog flinke aanpassingen en uitbreidingen, lokalen en slaapgelegenheden. En verder natuurlijk ook school-meubilair, lesmateriaal, digiborden e.d. evenals voldoende laptops want de school streeft naar een wijze van lesgeven, zoals wij hier in Nederland gewend zijn!

Alhoewel de exploitatie in handen is van "Blessed Generation”  heeft de "Stichting Geen Dak" voor de verbouw en uitbreidingen de komende jaren nog flinke bedragen nodig om door te groeien naar een volwaardige highschool, die aansluit bij de wereld van nu. Meer informatie op: www.geendak.nl.
Zowaar een hele kluif, maar wel een prachtig project met wortels in eigen omgeving. De 40-dagen-commissie wil dit project met uw hulp dan ook graag steunen.... zet een stap naar de ander.
  
De kalender ontvangt u vòòr aswoensdag (10 februari) in de brievenbus. De bijgevoegde envelop kunt u gebruiken voor uw bijdrage.  Tussen 29 maart en 6 april wordt de envelop weer bij u opgehaald. Woensdag 6 april tussen 19.30 en 20.00 u. kunnen de bezorgers de opgehaalde enveloppen inleveren bij de KIA-commissie, in het kleine gebouwtje naast de kerk.
 
Naast de bijdrage in de envelop zijn de avondmaalscollecte (witte donderdag) en de collecte op Paaszondag bestemd voor het 40-dagenproject. Daarnaast kunt u ook rechtstreeks doneren op bankrekeningnr. NL08RABO0320981932 t.n.v. 40-dagenproject Burgum e.o. ‘Geen Dak’.
 
Laten we samen een steentje bijdragen aan dit mooie project!
We wensen u en jou een goede 40-dagentijd.
 
terug
 
 

Dienst Witte Donderdag, Heilig Avondmaal KERKDIENST IS VERVALLEN
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30 uur
meer details

Goede Vrijdag KERKDIENST IS VERVALLEN
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30 uur
meer details

Stille Zaterdag KERKDIENST IS VERVALLEN
datum en tijdstip 11-04-2020 om 21:30 uur
meer details

Paaszondag KERKDIENST IS VERVALLEN
datum en tijdstip 12-04-2020 om 09.30 uur
Er wordt nog naar een manier gezocht om toch een dienst te maken.  meer details

 
Foto's startweekend
 

Foto's van het startweekend vindt u bij het menu bij jeugd- en jongerenwerk. 

 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.