PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters beheert de materiële zaken en goederen van de kerk.
Dit betreft het kerkgebouw, de pastorie, het verenigingsgebouw de Bining, het catechisatiegebouw, de begraafplaats en de bijbehorende terreinen.
Daarnaast beheert het college van kerkrentmeesters de financiën en zorgt voor de betaling van de rekeningen.
Om dit alles mogelijk te maken organiseert het college elk jaar de actie kerkbalans.
In het college zijn de taken zo verdeeld dat deze goed uitgevoerd kunnen worden. Ook wordt binnen het college een ledenadministratie gevoerd.
In de volgende pagina’s wordt de uitvoering van taken nader omschreven, tw.:
• Begraafplaats.
• Financiën.
• Kerkbalans.
• Ledenadministratie.

De taakverdeling binnen de ambtsgroep is als volgt:

• L.Kooistra, voorzitter
• P.Zuidema, secretaris
• J.van der Veer, penningmeester
• A.van der Wal, organisatie onderhoud, kerktaxi en kosters
• Sj.Hoekstra, bevoorrading en sleutelbeheer
 


Beheerder van de begraafplaats:
H. van Akker. J.A. Fokkemastraat 39, 9257 WL Noardburgum. Tel. 0511-474386.

Administratie van de begraafplaats:
A.de Jong. Veldmansweg 38, 9257 VS Noardburgum. Tel. 0511-473053.

Ledenadministratie:
T.Hoekstra-van der Zee. Veldmansweg 6, 9257 VS Noardburgum. Tel. 0511-476335.

Boekhouding:
S.Willemsma-Helder. Dr. Ypeijlaan 13, 9257 MP Noardburgum. Tel. 0511-464050

Begraafplaats.
De begraafplaats is eigendom van de protestantse gemeente Noardburgum en is gelegen achter het kerkgebouw.
De begraafplaats biedt plaats aan alle inwoners van Noardburgum, ongeacht hun gezindte.

In het grafregister zijn ongeveer 820 graven uitgegeven.
Daarnaast is een urnenmuur aanwezig voor 24 ruimten.
Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het begraven van genoemde inwoners.

Het recht op een graf kan worden verkregen via de beheerder of via de administratie, zo ook de kosten die hier aan verbonden zijn.
De graven worden uitgegeven voor een periode van 10 of 20 jaar. U kunt samen met de beheerder van de begraafplaats een plek uitzoeken.

Het gebruik van de kerk en overige ruimten voor een rouwdienst kan geregeld worden met de beheerder.    


   

Financiën en Kerkbalans.

De inkomsten van de protestantse gemeente komen voor het overgrote deel uit de vrijwillige bijdragen. Daarnaast uit collecten bij de zondagse eredienst, individuele giften en een minimaal bedrag uit verhuur van landerijen en gebouwen.
In de gemeente wordt jaarlijks in januari de zogenaamde “Kerkbalans” georganiseerd.
Alle belijdende -, doopleden en blijkgevers van verbondenheid van 21 jaar en ouder worden door middel van kerkbalans gevraagd hun jaarlijkse bijdrage toe te zeggen, zodat de kerkrentmeesters hun uitgavenpatroon mede hierop kunnen baseren.
De financiële administratie is opgesplitst in een dagelijks beheer en een boekhoudkundige verwerking.
De penningmeester verzorgt de dagelijkse handelingen zoals betalingen e.a.
De boekhouder verwerkt de boekstukken, stelt de jaarrekening samen, maakt de begroting en de meerjarenraming. 

Ledenadministratie.
De gegevens van iedereen die is ingeschreven  bij de PKN gemeente Noardburgum, de belijdende leden, de doopleden en de blijkgevers van verbondenheid zijn opgeslagen in de landelijke databank SILA genaamd (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) in Utrecht.
De ledenadministratie in Noarburgum heeft via het LRP (Leden Administratie Programma) inzage en kan er voor zorgen dat de gegevens van elk gemeentelid kloppen en actueel zijn. Eventuele mutaties kunnen dagelijks worden doorgegeven en bijgewerkt.
Ook uit dit bestand wordt de jaarlijkse kerkbalans georganiseerd, mede door toedoen van de ledenadministratrice.

 

 

  
 

terug
 
 

Eredienst Helig Avondmaal
datum en tijdstip 19-01-2020 om 09:30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 26-01-2020 om 09:30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 02-02-2020 om 09:30 uur
meer details

KERK IN ACTIE DIENST
datum en tijdstip 09-02-2020 om 09:30 uur
meer details

 
Foto's startweekend
 

Foto's van het startweekend vindt u bij het menu bij jeugd- en jongerenwerk. 

 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.