PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
Diaconie Diaconie

De diaconie heeft als belangrijkste taak het opkomen voor mensen in de knel, dichtbij (in de eigen omgeving) en verder weg, zodat mensen die het moeilijk redden in hun leven beter tot hun recht komen.

 

Een opdracht waarbij de diaconie de hele gemeente probeert te betrekken. Zo wil de kerk, al is het op bescheiden wijze, laten zien dat ze betrokken is bij wat er in de wereld gebeurt.

De diaconie doet dit op allerlei manieren, bijvoorbeeld door:
- een diaconale bestemming te zoeken voor het geld dat tijdens kerkdiensten ingezameld wordt;
- voorlichting en informatie te verstrekken over die diaconale doelen;
- het organiseren van de Paasgroetenactie;
- het organiseren van een ontmoetingsmiddag voor oudere gemeenteleden;
- het organiseren van een diaconale gemeenteavond;
- het coördineren van de zondagse bloemengroet.

Verder zijn de diakenen dienend aanwezig tijdens de vieringen van het Heilig Avondmaal.

De diaken draagt als lid van de kerkenraad mede verantwoordelijkheid voor het bestuur en het functioneren van de Protestantse Gemeente van Noardburgum.

Voor hulpvragen kunt u zich in eerste instantie wenden tot de eigen burgerlijke gemeente:

- De Omtinkers
Voor hulpvragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening kunt u (gratis) terecht bij de 'Omtinkers' van de gemeente Tytsjerksteradiel (zie bladzijde 73 van de gemeentegids van de gemeente Tytsjerksteradiel).
Het telefoonnummer is: 0511 460838.

terug
 
 

Pinksterdienst via You Tube en kerkomroep
datum en tijdstip 31-05-2020 om 09.30 uur
Op Pinksterzondag 31 mei wordt de kerkdienst uitgezonden via You Tube en de kerkomroep..
Door een aantal gemeenteleden zijn verschillende onderdelen aangeleverd en er is door Aron Hoekstra een mooi geheel van gemaakt.

De link naar het You Tube kanaal wordt zaterdag bekend gemaakt ook via deze website.

We hopen op een mooie dienst. meer details

 
Foto's startweekend
 

Foto's van het startweekend vindt u bij het menu bij jeugd- en jongerenwerk. 

 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.